Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Textilná miniatúra 2009 - ZOOM

Stiahnuť (Veľkosť 8,5 MB)

Od konca sedemdesiatych rokov sa v Európe systematicky objavujú prehliadky textilných artefaktov malých rozmerov. Tieto výstavné podujatia odzrkadľujú súčasné trendy umeleckej disciplíny, ktorá má svoje korene v umení tapisérie, ale dávno už presiahla pôvodné ambície textilnej tvorby. Deje sa to jednak použitím širokého spektra nových materiálov, ich vzájomným kombinovaním, ale aj použitím netradičných alebo netextilných techník. Rozmery pre textilnú miniatúru sú stanovené na 20 x 20 x 20 cm, ale poskytujú dostatočný priestor na stvárnenie autorskej myšlienky. Tento limit je dokonca určitou formou výzvy pre umelca ako ho zvládnuť s kreativitou a náročnosťou.

Združenie TXT usporiadalo prvé výstavy tohto druhu začiatkom deväťdesiatych rokov a od roku 1998 sa tieto prehliadky opakovali každoročne ako členské výstavy združenia. V r. 2003 boli prizvaní prví zahraniční hostia. Záujem zo zahraničia neustále stúpal. V snahe profesionalizovať podujatie a zvýšiť jeho úroveň, združenie tento raz vypísalo výberovú súťaž a do poroty prizvalo profesorku M. Persson z Univerzity umenia v rakúskom Linci.

Ohlásenie výstavy pod názvom ZOOM na jar tohto roka vyvolalo veľký záujem. Prihlásilo sa 82 autorov, z toho 51 zo zahraničia. Porota vybrala na základe fotodokumentácie 43 účastníkov, z toho 26 zahraničných. Medzi prihlásenými sa objavilo i niekoľko špičkových, medzinárodne uznávaných osobností, napr. Marian Biljenga z Holandska alebo Eva Schjolberg z Nórska, ktoré vystavujú v Bratislave prvýkrát. Obohatením výstavy sú opätovne i práce nášho bývalého kolegu Jozefa Bajusa a jeho terajších študentov z USA.

Silvia Fedorová

Zoznam katalógov…