Úvodzdruženie txt členovia aktivity kontakt Fotogalérie

 English

Textilná miniatúra 2010 - Genius Loci

Stiahnuť (Veľkosť 2,5 MB)

Niektoré miesta, ktorými v živote prechádzame, ostávajú nepovšimnuté, iné nás nútia k zamysleniu, zastaveniu sa, rozjímaniu – zanechávajú v nás určitú stopu. Po témach TEXTIL v roku 2007, „X“ v roku 2008 a ZOOM v roku 2009 poskytuje tohtoročná téma Genius loci podnet k hlbšiemu zamysleniu, ale aj veľa možností tvorivej interpretácie Väčšina prác prihlásených na výstavu skutočne reflektuje silný emotívny zážitok, ktorý je často dešifrovateľný len s autorským komentárom.

Porota vybrala spomedzi takmer stovky prihlásených 53 autorov z desiatich krajín, z toho je 19 študentov. A sú to predovšetkým študentské práce, ktoré prinášajú svieži, prekvapujúci uhol pohľadu, ako napr. Multinationality od Ľubomíry Abrahámovej z VŠVU, práca Nezabudnuté miesto od Anny Krivanskej z Univerzity Mateja Bela či práca jej kolegyne Lindy Holodovej s názvom Šťastné narodeniny I., II. Ale ani známe osobnosti z predchádzajúcich ročníkov neostávajú v úzadí. Blanka Šperková stvárnila s neobyčajným zmyslom pre humor a remeselnou virtuozitou svoju situáciu počas pobytu u priateľa, Jozef Bajus vzdal hold boju čiernych Američanov za rovnoprávnosť. Renomovaná írska umelkyňa Pamela Hardesty oslávila svoju vlasť, jej otvorenie sa kresťanstvu prostredníctvom kríža, predstavila ju ako ostrov vo tvare srdca, obmývaného čírou vodou. Vtipne sa vyrovnala s témou aj Almyra Weigel, litovská umelkyňa žijúca v Berlíne v objetke Zdomácnená myš. Hľadanie Genia loci na ľudskom tele si vzala za cieľ Mária Hromadová. Témou sa zapodievali aj poslucháči 1. ročníka VŠVU na kurze textilu. Ich výsledky boli natoľko zaujímavé, že sme výber z týchto prác začlenili do prehliadky. Výstavnú ponuku prvý krát obohatili aj študenti z Vysokej školy umeleckopriemyslovej z Prahy (VŠUP). Ich účasť iniciovala MgA. Jitka Škopová, ktorá vedie Ateliér textilnej tvorby a sama sa výstavy tiež aktívne zúčastňuje. Zaujímavé preto bude sledovať odlišnosť jednotlivých škôl podľa pedagogického pôsobenia ich vedúcich osobností.

Téma Genius loci napriek pôvodným obavám zarezonovala. Prilákala tvorcov zo vzdialených končín planéty, umelkyňu Ya-Chu Kang z Taiwanu alebo uznávavanú osobnosť z latinsko-amerických textilných podujatí, Yosi Anayu z Mexika. Už na prvý pohľad sa tohtoročná výstava výrazne líši od predchádzajúcich ročníkov. Je to tak zrejme preto, že stvárniť silný zážitok vyžaduje hlbšie sústredenie, ide o hľadanie podstaty bez balastu okrás...

Silvia Fedorová

Zoznam katalógov…